Skip to main content

Skapa smarta
fastighetslösningar

Intelligenta fastigheter

Med Eliots plattform kan du erbjuda slutkonsumenten ett modernt uppkopplat hem, ihopkopplat med fastighetssystemet. Där passersystem och bokningssystem är helintegrerade i lägenhetssystemet. Där fjärrövervakning, säkerhet, portar och kameror får ett och samma gränssnitt för överskådlig hantering. Eliot har projekterat hundratalet fastighetsägare inom installation, för att få en effektiv lösning, rationalisering av produktval, tydliga funktioner för energibesparingar och sänka löpande underhållskostnader.

Intelligenta fastigheter

Med Eliots plattform kan du erbjuda slutkonsumenten ett modernt uppkopplat hem, ihopkopplat med fastighetssystemet. Där passersystem och bokningssystem är helintegrerade i lägenhetssystemet. Där fjärrövervakning, säkerhet, portar och kameror får ett och samma gränssnitt för överskådlig hantering. Eliot har projekterat hundratalet fastighetsägare inom installation, för att få en effektiv lösning, rationalisering av produktval, tydliga funktioner för energibesparingar och sänka löpande underhållskostnader.

Nybyggnation, bostad och hyresrätter

Eliot hjälper byggare, fastighetsutvecklare och arkitekter att designa och projektleda morgondagens uppkopplade fastighet, erbjuda morgondagens boende inom protech, med fokus på driftsäkerhet, ekonomi och säkerhet.

EliotEnergy lifestyle

Modulhus

Vi hjälper modulhustillverkare att hitta optimala och rationella lösningar, där energibesparing står i fokus, och där den tekniska plattformen är anpassad till målgruppen. Eliot arbetar med flertalet utvecklare, och tar fram rätt projektering, leder driftsättning och sköter supporten med slutkunden.

Arkitekter och designers

Eliot hjälper arkitekter och inredningsdesigners inom teknisk design, projektledning och installation - för att erbjuda de allra mest moderna och effektiva lösningarna på marknaden.

Hur funkar det?

Projektledning

Vi på Eliot är specialister inom våra områden och har marknaden mest kunniga projektledare, systemtekniker samt ljud- och ljusdesigners. Vi designar, projektleder, installerar, driftsätter och supportar hela din installation.

Installation & Driftsättning

Vi levererar allt, från programmering till kabeldragning. Vi tar hand om hela installationen och driftsättningen. Vi dokumenterar alla delar på ett systematiskt sätt, så att det finns en överskådlig dokumentation av ditt system.

Service & Support

Via våra supportsystem gör vi systemövervakning så att ditt system fungerar som det ska. Vi har service tillgänglig i alla länder som vi installerar i, och support efter alla unika behov.