Skip to main content

Läs intervjun med Eliot’s VD Jonas Kristiansson som berättar om hur Eliot uppstod och ger oss inblick i vad som är möjligt inom smarta hem idag

Lär känna Eliot Universe

Hur uppstod idén med Eliot?
På grund av efterfrågan från de som på olika sätt arbetar med smarta hem. Vi fick ofta frågan från bygg- och installationsföretag som saknade- och letade efter en funktion för att samla hemmets alla uppkopplade prylar inom värme, bild, lås – på en plats.

Det fanns en klar önskan om att slippa krånglet som hittills funnits i samband med smarta hem, med flera olika appar och kontroller för alla olika funktioner. Detta problem har ju diskuterats under en längre tid. Därför började vi fundera på- och utveckla en funktion för att möta dessa önskemål, vilket resulterade i Eliot.

Jag själv som person ser inga begränsningar för vad som är möjligt och drivs av att utveckla och tänka nytt, så det kom naturligt och självklart för mig att starta upp och driva ett sådant projekt.

”Problemet är inte att utveckla smarta framtidslösningar, utan att vänta in så att marknaden blir redo.

Vad är visionen med Eliot?
Visionen är Eliot ska bli en given standard i hela Europa inom området smarta hem. En produkt för allt från de mer  avancerade funktionerna till de enklaste basfunktionerna. Där system kan byggas ut, produkter och tjänster kan kopplas på efter hand.  Med Eliot ges även möjlighet att uppgradera befintliga bostäder byggda de senaste 10 åren.

Vad menar du egentligen med uppgradera?
Det betyder att redan befintliga fastigheter och enskilda bostäder uppdateras med Eliot system i efterhand. Fastigheter byggda under de senaste årtiondet har i regel kapacitet att klara en sådan uppdatering, vilket skapar möjlighet för fastighetsbolag att retroaktivt öka mervärdet för hyresgäster och följa med i utvecklingen inom smarta hem.

Vilka är drivfaktorerna för dig?
Att erbjuda vår kund och deras slutkunder funktionalitet, att förenkla och underlätta vardagen för både fastighetsbolag, företagare och slutkund. Dessutom älskar jag själv prylar och ser inga som helst gränser för utvecklingen inom området IOT. Problemet är inte att utveckla smarta framtidslösningar, utan att vänta in så att marknaden blir redo.

Vilka problem löser Eliot System för kund och slutkund?
Eliot förenklar genom att samla alla hemmets smarta funktioner på en plats som standard. Efter installation kan funktioner anpassas allteftersom behoven förändras.

Exempel på uppkopplade funktioner kan vara passersystem med bildbaserad porttelefon och engångskoder för att tillfälligt släppa in någon, eller funktion för att styra Bild- och musikanläggning, värme, ljus, gardiner eller markiser.

Vilka är fördelarna med Eliot anser du?
Eliots styrka ligger i att vi samarbetar med de största aktörerna och att vi är märkesoberoende vilket skapar stor flexibilitet och valfrihet för slutkunden. Det är också viktigt för oss att det ska vara enkelt för kunden att justera systemet allt eftersom behoven förändras.

Eliot erbjuder också skräddarsydda systemlösningar för verksamheter inom barnomsorg och äldrevård, där fokus ligger på att förenkla vardagen för både personal, äldre och barn.

Det finns ingen liknande funktion på marknaden. Skillnaden mellan oss och de som finns är att vi är bryggan mellan de olika funktionerna och att vi har de stora leverantörerna knutna till oss, som till exempel Yale doorman, Apsus Assa Abloy, Control 4 och Infomterics.

Läs mer om Eliot
Jonas Kristiansson
  • VD och grundare av Eliot Universe
  • 36 år
  • Boende i Stockholm